Psychologie Baobab

Vítám Vás na stránkách, kde bych Vám ráda nabídla své služby v oblasti psychologického poradenství, diagnostiky a terapeutického vedení.

S čím vám mohu pomoci?

Psychologické poradenství

Individuální terapie

Psychologická diagnostika

Odborné poradenství týkající se vztahů, komunikace, vývoje a výchovy dětí, poradenství při zvýšené pracovní zátěži či jiném stresu apod. V poradenství se zaměřuji na aktuální potíže, s kterými klient přichází. Setkávání je spíše krátkodobé, v intervalu 1x za 3- 4 týdny.

Po úvodním setkání společně stanovíme cíle terapie a četnost setkávání /většinou 1x týdně nebo 1x za 14 dní/, setkávání je zpravidla dlouhodobé. Provázím Vás pak sebepoznáním a pomáhám změnit to, co potřebujete. Ke své práci využívám metodu Biosyntézy a PBSP. Při práci s dětmi využívám kromě biosyntézy a PBSP, terapii hrou. Věřím v klientovy vlastní síly a to, že je nejlepší expert na svůj život.

Po úvodním rozhovoru nabízím psychologické vyšetření intelektu, osobnostních charakteristik, pozornosti, paměti…a další.

Nejčastější problémy

Ve své soukromé praxi mohu nabídnout bohaté zkušenosti s psychologickou péčí o děti a dospívající, ráda a často pracuji i s dospělými. Několikrát do roka také otevírám skupinové programy zaměřené na konkrétní problematiku.

U dětí se nejčastěji setkávám s tématy: problémy ve škole, výchovné otázky, neklid a zlobení, psychosomatické obtíže (bolesti bříška...), poruchy pozornosti a aktivity.

Dospívající často řeší například problémy v komunikaci (s rodiči, s kamarády), vztahy s vrstevníky, hledání vlastní identity.

Dospělí se zabývají otázkami osobního růstu, sebepoznání, partnerskými a vztahovými problémy, období rozvodu, rozchodu, smutku ze ztráty blízké osoby apod.

Společně můžeme mluvit o všem, co potřebujete. Poskytuji krátkodobou i dlouhodobou péči, dle vašich individuálních potřeb.

Více o mně

Jmenuji se Jana Nováková a jsem absolventkou jednooborové psychologie na FF UP v Olomouci.

Základem mé práce s klienty je vztah založený na důvěře a respektu, navázaný v bezpečném prostředí. Při své práci využívám kromě "slova" - řeč, výpověď klienta, metodu Biosyntézy (práce s pohybem, dotekem, dechem, imaginací a kresbami), techniky PBSP (Pesso Boyden System Psychomotor), metodu Somatic Experiencing. Společně můžeme mluvit o věcech, o kterých nemůžete nebo nedokážete mluvit ani se svými blízkými.

Pracovní zkušenosti mám z pedagogicko-psychologické poradny v Plzni, kde jsem se věnovala zejména diagnostice a poradenství v oblasti školství. Kromě individuální práce s dětmi, dospívajícími, rodiči nebo učiteli se zabývám i terapií skupinovou. Bohatou praxi mám i z práce s dospělými z Krizového centra v Praze. Od roku 2014 pracuji jako terapeut v Sociální klinice /www.socialniklinika.cz/

Odborné výcviky, kurzy, stáže, semináře:

 • 2018: Výcvik v Somatic Experiencing /Somatické prožívání- tříletý výcvik vedený Ittou Wiedenmann /
 • 2017: Výcvik instruktorů kurzu P.E.T. /Parent Efectiveness Training/Výchova bez poražených podle Thomase Gordona
 • 2016: Práce s traumatem u dětí /Kurz Somatic experiencing for kids/
 • 2012-2016: Výcvik v PBSP (PESSO BOYDEN SYSTÉM PSYCHOMOTOR)
 • 2013-2015: Psychoterapeutický výcvik Biosyntézy - Supervizní část
 • 2014: Tréninkový program s M. Bachgem (trenér PBSP, práce s dětmi, adolescenty a jejich rodiči, založenou na PBSP a nazvanou feeling-seen)
 • 2013-2014: Sebezkušenostní skupina PBSP
 • 2010-2013: Základní psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze
 • Výcvik v Krizové intervenci a první psychosociální pomoci (Rafae)
 • Systemická práce s dětmi a dospívajícími
 • Taneční a pohybová terapie
 • Školící a výcvikové kurzy (Test stromu, SON-R, WISC, TAT a další projektivní metody)
 • Šikana a boj s ní
 • Manipulace ve vztazích
 • Duševně nemocní v krizi
 • Hraniční porucha osobnosti
 • Stáže v PL Dobřany, v psychiatrické ambulanci v Berouně a další

Ve své profesi se stále vzdělávám formou výcviků a kurzů. 

Ceník

  CZK Délka trvání Poznámka
Individuální konzultace Beroun: 600 Praha: 800 60 min Poskytuji individuální slevu pro studenty, matky na MD a klienty v tíživé sociální situaci.
Výcviková terapie 900 60 min Cena pro frekventanty výcviku.
Online konzultace 600 60 min Konzultace přes FaceTime, WhatsApp nebo telefonicky.
Komplexní psychologické vyšetření 300 30 min Cena zahrnuje zprávu. Délka vyšetření je ovlivněna povahou problematiky a orientačně domluvena předem. (Celková cena dle délky vyšetření.)
Kurzy, vedení skupin, semináře, workshopy dle dohody    

Podmínky

Platba je hrazena v hotovosti nebo předem převodem na účet.
Frekvenci setkávání si domluvíme při vstupní konzultaci. Většinou se setkáváme 1x za měsíc až 1x týdně

Storno podmínky

Klient může nejpozději 24 hodin před dohodnutým sezením toto sezení bezplatně zrušit nebo požádat o jiný termín. Pokud se klient neomluví minimálně 24 hodin předem, nebo se omluví později, musí sezení v plné výši uhradit, i když se na sezení nemůže dostavit. Nejsem poskytovatelem zdravotnických služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. To znamená, že nejsem vázána smlouvou se zdravotními pojišťovnami. Naše spolupráce je tak zcela diskrétní. Všechny služby jsou plně hrazeny klienty v hotovosti (obvykle na konci sezení) či po domluvě převodem na účet. Pro naši spolupráci není nutné doporučení lékaře. Forma, frekvence a celková délka spolupráce je předmětem vzájemné dohody s klientem.

Etika a ochrana soukromí

Ve své práci se řídím Etickým kodexem evropské psychoterapeutické asociace (EAP). Informace, které se během naší spolupráce dozvím, považuji za důvěrné. Předání informací o průběhu, formě či obsahu konzultací dalším osobám či institucím je možné výhradně jen s Vaším souhlasem. Nemám uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou, proto nemám povinnost vést a odevzdávat dokumentaci o klientech třetí straně. To znamená, že ve Vaší zdravotní dokumentaci se nenachází žádný záznam o terapii. Jako občan mám všeobecnou ohlašovací povinnost, která mě zavazuje k ohlášení trestných činů. V případě, že by k takové situaci v terapii došlo, o své povinnosti nejprve mluvím s klientem.

FAQs

S čím Vám mohu pomoci?

Jsem psycholožka a terapeutka s vlastní praxí. V návaznosti na mé vzdělání a zkušenosti vám nabízím: psychologické a výchovné poradenství, dlouhodobou terapeutickou práci, psychologickou diagnostiku. Zaměřuji se především na individuální práci s dětmi a dospělými. Mohu vám pomoci, když má vaše dítě například obtíže ve škole, je úzkostné, zažilo nějakou traumatickou událost, bolí ho často bříško… Nebo třeba řešíte, v záplavě všech možných informací, jak svoje dítě vychovávat a jak k němu přistupovat. Nabízím vám podporu pro vás i vaše dítě. Pokud jste dospělý, můžeme se společně věnovat vašim osobním  tématům a jejich souvislostem a porozuměním.

Jak vypadá první  konzultace, když vás trápí problémy s dítětem?

Obvykle probíhá bez přítomnosti dítěte. Záleží samozřejmě na dané problematice a věku dítěte. Preferuji individuální a jedinečný  přístup ke každému dítěti i rodině. První setkání slouží především ke zmapování problému, toho, co se děje, jak to vypadá. Také jakou máte představu a očekávání ode mne. Během sezení si také řekneme, jak vám mohu pomoci. Pokud se domluvíme na individuální sezení s dítětem, seznámím rodiče s konceptem psychoterapie, se kterým pracuji. Domluvíme se na konkrétních podmínkách spolupráce a  objasním vám, jakými způsoby budu pracovat. Budu potřebovat váš písemný souhlas s péčí o dítě a také je třeba vyplnit formulář Sdělení rodičů, který najdete ve spodní části webových stránek. Dítě musí vědět, proč terapii navštěvuje. Při individuální terapii se dítě může zabývat svými citovými a osobními problémy. Rodiče/rodina  jsou do procesu průběžně začleňováni a získají také podporu v komunikaci s dítětem ohledně terapie.

Jak vypadá úvodní konzultace s dospělým?

Společně se budeme věnovat tomu, co vás trápí, s čím a jak vám mohu pomoci. Podle vašich individuálních potřeb si domluvíme spolupráci. Možná vám bude stačit jedna návštěva, možná více po několik týdnů nebo měsíců. Seznámím vás také s konceptem psychoterapie, se kterým pracuji. Pokud budete mít zájem o individuální terapii, domluvíme se na konkrétních podmínkách spolupráce.

Proč a kdy mám jít za psychologem nebo terapeutem?

V životě každého člověka mohou nastat chvíle, kdy vyčerpá všechny svoje známé „strategie“, jak zvládnout nějaký problém. Jednoduše vše už přestane fungovat, najednou „nevím kudy kam…cítím bezmoc“, pak je vhodné vyhledat odbornou péči. Můžete v bezpečném prostředí zkoumat vše, co potřebujete. Můžete dostávat podporu a uskutečnit kroky v tom, aby vám bylo lépe.

Jak se objednat?

Objednat se můžete kdykoliv  mailem, nebo telefonicky (při konzultacích s klienty telefon neberu, ozvu se Vám ihned po skončení)

 

Novinky

V lednu otevíráme skupinový seberozvojový program pro děti ve věku 8 - 11 let (PDF). Dále v dubnu 2019 bude otevřen program pro dospívající dívky (PDF). 

Oba kurzy jsou zaměřeny na individualitu každého jedince s cílem lepšího propojení a zvládání emocí. Kurzy mají praktický a zážitkový charakter.

Bližší informace naleznete v letáčcích a pro případné další otázky či přihlášení mne neváhejte kontaktovat.

Těšíme se na viděnou!

Články ke stažení

Kontakt

Jana Nováková
Tel.: 777 612 553
Email: novakova@psychologie-baobab.cz
Skype: (novakovabaobab) 

IČO: 020 52 636
Číslo účtu: 115-818 850 247 /0100 

PRAHA 6 - Dejvice
Kafkova 10 (5. patro)

BEROUN
Lidická 825
Závodí

Při příchodu zvoňte na „Český institut Biosyntézy/Sociální klinika“

Galerie

Video

Zavazuji se k zachování mlčenlivosti a důvěrnosti informací získaných během našich setkání.

Děkuji za návštěvu!
Mgr. Jana Nováková