Psychologie Baobab

Vítám Vás na stránkách, kde bych Vám ráda nabídla své služby v oblasti psychologického poradenství, diagnostiky a terapeutického vedení.

S čím vám mohu pomoci?

Psychologické poradenství

Odborné poradenství týkající se vztahů, komunikace, vývoje a výchovy dětí, poradenství při zvýšené pracovní zátěži či jiném stresu apod. V poradenství se zaměřuji na aktuální potíže, s kterými klient přichází. Setkávání je spíše krátkodobé, v intervalu 1x za 3- 4 týdny.

Individuální terapie

Po úvodním setkání společně stanovíme cíle terapie a četnost setkávání /většinou 1x týdně nebo 1x za 14 dní/, setkávání je zpravidla dlouhodobé. Provázím Vás pak sebepoznáním a pomáhám změnit to, co potřebujete. Ke své práci využívám metodu Biosyntézy a PBSP. Při práci s dětmi využívám kromě biosyntézy a PBSP, terapii hrou. Věřím v klientovy vlastní síly a to, že je nejlepší expert na svůj život.

Nejčastější problémy

Ve své soukromé praxi mohu nabídnout bohaté zkušenosti s psychologickou péčí o děti a dospívající, ráda a často pracuji i s dospělými. Několikrát do roka také otevírám skupinové programy zaměřené na konkrétní problematiku.

U dětí se nejčastěji setkávám s tématy: problémy ve škole, výchovné otázky, neklid a zlobení, psychosomatické obtíže (bolesti bříška...), poruchy pozornosti a aktivity.

Dospívající často řeší například problémy v komunikaci (s rodiči, s kamarády), vztahy s vrstevníky, hledání vlastní identity.

Dospělí se zabývají otázkami osobního růstu, sebepoznání, partnerskými a vztahovými problémy, období rozvodu, rozchodu, smutku ze ztráty blízké osoby apod.

Společně můžeme mluvit o všem, co potřebujete. Poskytuji krátkodobou i dlouhodobou péči, dle vašich individuálních potřeb.

Více o mně

Jmenuji se Mgr. Jana Nováková a jsem absolventkou jednooborové psychologie na FF UP v Olomouci.

Základem mé práce s klienty je vztah založený na důvěře a respektu, navázaný v bezpečném prostředí. Při své práci využívám kromě "slova" - řeč, výpověď klienta, metodu Biosyntézy (práce s pohybem, dotekem, dechem, imaginací a kresbami), techniky PBSP (Pesso Boyden System Psychomotor), metodu Somatic Experiencing. Společně můžeme mluvit o věcech, o kterých nemůžete nebo nedokážete mluvit ani se svými blízkými.

Pracovní zkušenosti mám z pedagogicko-psychologické poradny v Plzni, kde jsem se věnovala zejména diagnostice a poradenství v oblasti školství. Kromě individuální práce s dětmi, dospívajícími, rodiči nebo učiteli se zabývám i terapií skupinovou. Bohatou praxi mám i z práce s dospělými z Krizového centra v Praze. Od roku 2014 jsem pracovala jako terapeut v Sociální klinice - www.socialniklinika.cz.

Odborné výcviky, kurzy, stáže, semináře:

 • 2023: Výcvik v metodě Assyst pro děti a dospělé od Ignacia Jarera a K. Smyth-Dentové (léčebný postup pro stabilizaci akutního stresového syndromu) vedený PhDr. Mgr. Zuzanou Čepelíkovou
 • 2018-2019: Výcvik v Somatic Experiencing / Somatické prožívání - výcvik vedený Ittou Wiedenmann
 • 2017: Výcvik instruktorů kurzu P.E.T. / Parent Efectiveness Training - Výchova bez poražených podle Thomase Gordona
 • 2016: Práce s traumatem u dětí - Kurz Somatic experiencing for kids
 • 2012-2016: Výcvik v PBSP (PESSO BOYDEN SYSTÉM PSYCHOMOTOR)
 • 2013-2015: Psychoterapeutický výcvik Biosyntézy - Supervizní část
 • 2014: Tréninkový program s M. Bachgem (trenér PBSP, práce s dětmi, adolescenty a jejich rodiči, založenou na PBSP a nazvanou feeling-seen)
 • 2013-2014: Sebezkušenostní skupina PBSP
 • 2010-2013: Základní psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze
 • Výcvik v Krizové intervenci a první psychosociální pomoci (Rafae)
 • Systemická práce s dětmi a dospívajícími
 • Taneční a pohybová terapie
 • Školící a výcvikové kurzy (Test stromu, SON-R, WISC, TAT a další projektivní metody)
 • Šikana a boj s ní
 • Manipulace ve vztazích
 • Duševně nemocní v krizi
 • Hraniční porucha osobnosti
 • Stáže v PL Dobřany, v psychiatrické ambulanci v Berouně a další

Ve své profesi se stále vzdělávám formou výcviků a kurzů.

Ceník

CZK Délka trvání Poznámka
Individuální konzultace Beroun: 900
Praha: 1000
60 min Poskytuji individuální slevu pro studenty, matky na MD a klienty v tíživé sociální situaci.
Výcviková terapie 1000-1100 60 min Cena pro frekventanty výcviku.
Online konzultace 900 60 min Konzultace přes Skype, Zoom, WhatsApp (apod.) nebo telefonicky.
Kurzy, vedení skupin, semináře, workshopy dle dohody

Podmínky

Nejsem poskytovatelem zdravotnických služeb ve smyslu Zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. To znamená, že nejsem vázána smlouvou se zdravotními pojišťovnami. Naše spolupráce je tak zcela diskrétní. Všechny služby jsou plně hrazeny klienty v hotovosti (obvykle na konci sezení) či po domluvě převodem na účet. Pro naši spolupráci není nutné doporučení lékaře.

Forma, frekvence a celková délka spolupráce je předmětem vzájemné dohody s klientem, typicky 1x za měsíc až 1x týdně.

Storno podmínky

Pro všechny dohodnuté termíny platí zásada, že jakmile se termín domluví, je pokládán za závazný.

Nemůže-li se klient dostavit na dohodnuté sezení, může ho bezplatně zrušit se 24hodinovým předstihem. Odhlásí-li termín z jakéhokoliv důvodu méně než 24 hodin předem, je klient povinen termín uhradit. Předcházím tím blokování nevyužitých termínů klientům, kteří na termín čekají.

Děkuji za pochopení i vstřícnost vůči ostatním.

Etika a ochrana soukromí

Ve své práci se řídím Etickým kodexem evropské psychoterapeutické asociace (EAP). Informace, které se během naší spolupráce dozvím, považuji za důvěrné. Předání informací o průběhu, formě či obsahu konzultací dalším osobám či institucím je možné výhradně jen s Vaším souhlasem. Nemám uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou, proto nemám povinnost vést a odevzdávat dokumentaci o klientech třetí straně. To znamená, že ve Vaší zdravotní dokumentaci se nenachází žádný záznam o terapii. Jako občan mám všeobecnou ohlašovací povinnost, která mě zavazuje k ohlášení trestných činů. V případě, že by k takové situaci v terapii došlo, o své povinnosti nejprve mluvím s klientem.

FAQs

S čím Vám mohu pomoci?

Jsem psycholožka a terapeutka s vlastní praxí. V návaznosti na mé vzdělání a zkušenosti vám nabízím: psychologické a výchovné poradenství, dlouhodobou terapeutickou práci, základní psychologickou diagnostiku. Zaměřuji se především na individuální práci s dětmi a dospělými. Mohu vám pomoci, když má vaše dítě například obtíže ve škole, je úzkostné, zažilo nějakou traumatickou událost, bolí ho často bříško… Nebo třeba řešíte, v záplavě všech možných informací, jak svoje dítě vychovávat a jak k němu přistupovat. Nabízím vám podporu pro vás i vaše dítě. Pokud jste dospělý, můžeme se společně věnovat vašim osobním tématům a jejich souvislostem a porozuměním.

Jak vypadá první konzultace, když vás trápí problémy s dítětem?

Obvykle probíhá bez přítomnosti dítěte. Záleží samozřejmě na dané problematice a věku dítěte. Preferuji individuální a jedinečný přístup ke každému dítěti i rodině. První setkání slouží především ke zmapování problému, toho, co se děje, jak to vypadá. Také jakou máte představu a očekávání ode mne. Během sezení si také řekneme, jak vám mohu pomoci. Pokud se domluvíme na individuální sezení s dítětem, seznámím rodiče s konceptem psychoterapie, se kterým pracuji. Domluvíme se na konkrétních podmínkách spolupráce a objasním vám, jakými způsoby budu pracovat. Budu potřebovat váš písemný souhlas s péčí o dítě a také je třeba vyplnit formulář Sdělení rodičů, který najdete ve spodní části webových stránek. Dítě musí vědět, proč terapii navštěvuje. Při individuální terapii se dítě může zabývat svými citovými a osobními problémy. Rodiče/rodina jsou do procesu průběžně začleňováni a získají také podporu v komunikaci s dítětem ohledně terapie.

Jak vypadá úvodní konzultace s dospělým?

Společně se budeme věnovat tomu, co vás trápí, s čím a jak vám mohu pomoci. Podle vašich individuálních potřeb si domluvíme spolupráci. Možná vám bude stačit jedna návštěva, možná více po několik týdnů nebo měsíců. Seznámím vás také s konceptem psychoterapie, se kterým pracuji. Pokud budete mít zájem o individuální terapii, domluvíme se na konkrétních podmínkách spolupráce.

Proč a kdy mám jít za psychologem nebo terapeutem?

V životě každého člověka mohou nastat chvíle, kdy vyčerpá všechny svoje známé „strategie“, jak zvládnout nějaký problém. Jednoduše vše už přestane fungovat, najednou „nevím kudy kam…cítím bezmoc“, pak je vhodné vyhledat odbornou péči. Můžete v bezpečném prostředí zkoumat vše, co potřebujete. Můžete dostávat podporu a uskutečnit kroky v tom, aby vám bylo lépe.

Jak se objednat?

Objednat se můžete kdykoliv e-mailem, přes SMS, případně telefonicky (když telefon nezvednu, napište mi, prosím, SMS, ozvu se Vám co nejdříve nazpět).

V Praze se můžete objednat na úterý a čtvrtek, v Berouně na středu a pátek.

Články ke stažení

Kontakt

Jana Nováková
Tel.: +420 777 612 553
Email: novakova@psychologie-baobab.cz
Skype: novakovabaobab

IČO: 02052636 (Výpis z RŽP)
Číslo účtu: 115-818 850 247/0100

PRAHA 5 - Smíchov
Ostrovského 253/3, 15000, Praha

BEROUN
Lidická 825, 26601, Beroun


Budova bývalých Ženských domovů 4. patro, od výtahu doprava, na konci chodby doleva, č. dveří 4.085, s cedulí s mým jménem.
Metrem na stanici Anděl, výstup směr Knížecí.

Galerie

Video

Zavazuji se k zachování mlčenlivosti a důvěrnosti informací získaných během našich setkání.

Děkuji za návštěvu!
Mgr. Jana Nováková